شمع افروخته

 

بغیر از آنکه بشد دین و دانش ز دستم             بیا بگو که زعشقت چه طر ف بر بستم 

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد                 بخاک پای عزیزت که عهد نشکستم 

چو ذره گرچه حقیرم ببین بدولت عشق            که در هوای رخت چون بهمر پیوستم 

بیار باده که عمریست تا من از سر امن              بکنج عافیت از بهر عیش ننشستم 

اگر ز مردم هشیاری ای نصیحت گو سخت               بخاک میفکن چرا که من مستم 

چگونه سر زخجالت برآورم بر دوست                 که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم 

سوخت حافظ و آن دلنواز نگفت                    که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم                                                   

/ 8 نظر / 25 بازدید
حسین (چاوشی دانلود)

مخلص داش محسنم هستیم. وب قشنگی داری داداش. اجرت با امام هادی (ع). درد و بلاتم بخوره تو جون "ش ن". داداش وقتی فهمیدم مثل من فدایی رهبری بیشتر عاشقت شدم. تا کور شود هر آنکه نتواند دید بین من و رهبر عزیزم عهدی ست سید علی حسینی خامنه ای فرمانده ی ارشد سپاه مهدی(عج)ست

مریم

رنگ آرزوهایم این روزها خیلی پریده است. تو اگر دستت به آسمانش رسید چند تکه ابر نقاشی کن تا دل من به ابرها خوش باشد. . .

مریم

بر کدامین جنازه زار میزند این ساز؟ بر کدام مرده ی پنهان می گرید ، این ساز بی زمان! در کدام غار، بر کدام تاریخ، می موید این سیم و زه، این پنجه ی نادان!

♚ ♛ ♜ Marzieh ♝ ♞ ♟

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد، سریع دفتر مشقم را میکندم... و دوباره یکی عین آن را می ساختم. حالا... روزهاست که کشتی هایم غرق شده ... و تنها در حسرت آنم که چرا...؟ دیگر دفتر مشقی ندارم......